FertileCM วิตามิน บำรุงมดลูก อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงมีบุตรยาก เพิ่มเมือกมูกที่ปากมดลูก มูกไข่ตก

฿990.00

FertileCM อาหารเสริมเพื่อแก้ปัญหาที่ผู้หญิงมีบุตรยาก เฟอทัล ซีเอ็ม อาหารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมดลูกให้ผู้หญิง เพราะการปฏิสนธิที่ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแต่ต้องการร่างการที่สมบูรณ์เท่านั้น ทั้งฝ่ายหญิงและชายจะต้องมีความสมบูรณ์ไปพร้อมๆ กัน ช่วยเพิ่มเมือกที่ปากมดลูก เสริมอารมณ์ทางเพศตามธรรมชาติให้ผู้หญิง และยังช่วยการสร้างเยื่อบุมดลูกได้ดีขึ้น เพิ่มความสุขพร้อมกับเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้ครอบครัวมีความสุข ร่างกายมีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์มากขึ้นด้วย