Surearly Digital Ovulation Test Kit ที่ตรวจวันไข่ตก ดิจิตอล ความแม่นยำสูง 20 ชิ้น

฿930.00

ที่ตรวจไข่ตก ดิจิตอล คืออุปกรณ์วัดวันไข่ตกดิจิตอลที่ทันสมัย

  • จอแสดงผลด้วยระบบดิจิตอล ทำให้แปลผลได้ง่าย YES หรือ NO
  • ประมวลผล และการแสดงผลแบบดิจิตอล โดยจะมีการใช้ทั้งตัวอักษร และสัญลักษณ์ทำให้ไม่ต้องอ่านเส้นสีอีกต่อไป คุณจะเห็นผลการตรวจบนหน้าจออย่างชัดเจนและเป็นผลที่เชื่อถือได้
  • มีความแม่นยำสูงกว่า 99% ในการตรวจหา LH surge (จะพบก่อนการตกไข่ 36-48 ชม.)