แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

Elevit ผลิตโดยบริษัท Bayer

Elevit ถูกพัฒนาโดยบริษัทยา Bayer ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยมีฐานการวิจัยและพัฒนาที่ประเทศออสเตรเลีย ทำให้คุณมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัย ประกอบด้วยวิตามินและสารอาหารที่จำเป็น เพื่อบำรุงร่างกายให้อยู่ในภาวะที่พร้อมต่อการมีบุตร

Elevit เป็นสินค้าของ บ.Bayer เยอรมันนี ซึ่งเป็นบ.ที่ได้รับการยอมรับในวงการยามานาน ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.elevit.com.au/preparing-for-pregnancy/

วิตามินและแร่ธาตุเพื่อการบำรุงสำหรับผู้หญิง Elevit จาก Bayer Australia สูตรใหม่ล่าสุด มีวิตามินและแร่ธาตุสำหรับผู้หญิงที่ต้องการมีบุตร สามารถทานได้ 3 stage ดังนี้

  • เตรียมตัวตั้งครรภ์ – ช่วยเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการฝังตัวและเจริญเติบโตของตัวอ่อน มีธาตุเหล็ก, โฟเลตและแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างตั้งครรภ์
  • ระหว่างตั้งครรภ์ – ว่าที่คุณแม่ต้องการสารอาหารในปริมาณที่มากกว่าปกติเพื่อการบำรุง Elevit ช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนตามที่ร่างกายว่าที่คุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ต้องการ
  • ระหว่างให้นมบุตร – ร่างกายคุณแม่ต้องการสารอาหารเป็นจำนวนมากเพื่อการผลิตน้ำนม ซึ่งการทานอาหารในชีวิตประจำวันเพียงอย่างเดียวอาจได้รับไม่เพียงพอ การทานวิตามินและแร่ธาตุเสริมช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอและครบถ้วน

นอกจากนี้การรับประทาน Elevit อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคสไปนา ไบฟิดา (Spina Bifida) ซึ่งเป็นความผิดปกติของกระดูกสันหลังที่เกิดจากแนวโค้งของ vertebral arches ทั้งสองด้านไม่เชื่อมต่อ ระหว่างที่เด็กเติบโตในครรภ์อีกด้วย

Support when you’re trying for a baby

The first 6–8 weeks after conception are critical for your baby’s development including growth of its vital organs. Yet most women don’t know they are pregnant until after their baby starts to grow and develop.

It can take time to build the higher level of nutrients your body will need to support you and your growing baby. Despite your best efforts it can be difficult to get enough through diet alone. It’s therefore important to start taking it daily from at least 1 month before you start trying to get pregnant.  helps build up the essential nutrients to support your baby’s healthy development from the day you concieve.

Support when you’re pregnant

Whilst pregnant, the recommended dietary intake of nutrients increases by up to 150%3 and despite the best intentions, it can be difficult to meet these additional nutritional needs through diet alone.

Taking a pregnancy multivitamin and mineral supplement, can help build up the essential nutrients required and help cover the needs of both mother and baby throughout your entire pregnancy.

Support when you’re breastfeeding

Nutritional requirements increase during breastfeeding to cover the needs of both mum and baby. It might be  difficult to meet these increased requirements through food alone. That means you may need extra nutrients to help cope with the demands of breastfeeding and motherhood. contains essential vitamins and minerals to help support mothers increased needs during breastfeeding and support baby’s ongoing development.