Swisse Pre-Conception & Pregnancy Multivitamin 180 Softgels วิตามินเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์

฿1,620.00

วิตามินเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ ช่วยสนับสนุนความต้องการทางโภชนาการที่เพิ่มขึ้นขของผู้หญิง เหมาะสำหรับคุณแม่ก่อน ระหว่าง และหลังการตั้งครรภ์ รวมถึงการให้นมลูก ทานช่วงก่อนการตั้งครรภ์ ช่วยให้ไข่ที่ตกแข็งแรง และตกไข่ตรงวัน