MotilityBoost Sperm Motility วิตามินเพิ่มการเคลื่อนไหวของเชื้ออสุจิ

฿890.00

MotilityBoost Sperm Motility  เป็นวิตามินที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของเชื้ออสุจิ เป็นการเพิ่มโอกาสในการมีบุตร การเคลื่อนที่ (Motility) ของเชื้ออสุจินับว่ามีความสำคัญมากในการเข้าปฏิสนธิกับไข่ ซึ่งปกติเชื้ออสุจิต้องเคลื่อนไหวไปข้างหน้า (Forward Progression) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนอสุจิทั้งหมด โดยการเคลื่อนที่ของตัวอสุจินั้นมีหลายระดับ